Pierwszy Polski Hotel - Bayjonn Hotel Sopot

Czy wiedziałeś, że…

za pierwszy polski hotel uznaje się zajazd Marywil w Warszawie. 🏨 Zbudowano go w latach 1691 – 1695 i działał aż do 1825 roku. W miejscu gdzie istniał, stoi obecnie gmach Teatru Wielkiego.